Find best Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Jak wygląda psychoterapia ?

Forma psychoterapii jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Najważniejsze jest jednak nastawienie i motywacja oraz systematyczność w pracy nad sobą. Bez tego, żadna forma psychoterapii nie będzie skuteczna.
Częstotliwość spotkań zwykle ustala się na 1 raz w tygodniu lub co dwa tygodnie. Kontakt z psychoterapeutą rozpoczyna się od konsultacji (pierwsze 1-3 spotkania) poświęconych wstępnej diagnozie zgłaszanych trudności oraz określeniu możliwości pracy nad nimi. Ponadto psychoterapeuta  zawiera z pacjentem tak zwany kontrakt terapeutyczny, czyli „umowę”, uzgodnienie przez terapeutę i pacjenta warunków odpowiednich do stosowania psychoterapii. Pacjent deklaruje poprzez zawarcie kontraktu, że będzie dążył do zmiany.
Wg J. Enright zawieranie kontraktu odbywa się w pięciu krokach, przy czym długość każdego kroku może trwać od kilku minut do kilkunastu sesji terapeutycznych.

  • Po pierwsze pacjent musi uznać, że psychoterapia jest jego świadomym wyborem. Wielu pacjentów chcąc uniknąć osobistej odpowiedzialności za efekty terapii - zaprzecza jakoby przyszli tutaj z własnej woli, wskazując, że przyszli na terapię za radą albo wręcz pod przymusem kogoś bliskiego albo znajomego.
  • Po drugie należy określić istotę problemu.
  • Po trzecie pacjent musi określić, czy w jego mniemaniu problem można rozwiązać.
  • Czwarty krok to  przeciwdziałanie zakwestionowaniu osoby terapeuty. Chodzi tutaj o to, aby pacjent zaakceptował kompetencje i doświadczenie terapeuty „takimi jakie są”.
  • Ostatnim krokiem jest dyskontowanie wtórnego zysku. Oznacza to, że pacjent powinien być świadomy, że zmiana – zniknięcie problemu z którym przyszedł na terapię – musi wiązać się z jakimiś konsekwencjami. (Eric Marcus, "Tworzenie kontraktu terapeutycznego")