Find best Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Psychoterapia - dla kogo ?

Dla osób:

  • przeżywających kryzysy i trudności życiowe,
  • mających trudności w relacjach z innymi,
  • z zaburzeniami osobowości, nastroju (depresja)
  • z zaburzeniami łaknienia,
  • z zaburzeniami nerwicowymi (psychosomatyka, tiki, fobie)
  • przeżywających  negatywne konsekwencje dorastania w rodzinach "alkoholowych" i dysfunkcyjnych,
  • doświadczających przemocy psychicznej i fizycznej,
  • mających wiele obaw związanych z wkraczaniem w dorosłe życie.