Find best Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Terapia – czym jest, jak wygląda ?

Psychoterapia to spotkanie oparte o autentyczny kontakt międzyludzki, rozmowa o tym co bolesne i trudne. Forma terapii jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Bardzo ważne jest nastawienie i motywacja oraz systematyczność w pracy nad sobą.
Najbardziej optymalną częstotliwością są spotkania 1 raz w tygodniu lub co dwa tygodnie. Początkowe spotkania z psychoterapeutą mają charakter konsultacyjny i są poświęcone wstępnej diagnozie zgłaszanych trudności oraz określeniu sposobów pracy nad nimi. Ponadto psychoterapeuta zawiera z pacjentem tak zwany kontrakt terapeutyczny. Wg J. Enright zawieranie kontraktu odbywa się w pięciu krokach, przy czym długość każdego kroku może trwać od kilku minut do kilkunastu sesji terapeutycznych.
Po pierwsze pacjent musi uznać, że psychoterapia jest jego świadomym wyborem. Wielu pacjentów chcąc uniknąć osobistej odpowiedzialności za efekty terapii - zaprzecza jakoby przyszli tutaj z własnej woli, wskazując, że przyszli na terapię za radą albo wręcz pod przymusem kogoś bliskiego albo znajomego.
Po drugie należy określić istotę problemu.
Po trzecie pacjent musi określić, czy w jego mniemaniu problem można rozwiązać.
czwarty krok to  przeciwdziałanie zakwestionowaniu osoby terapeuty. Chodzi tutaj o to, aby pacjent zaakceptował kompetencje i doświadczenie terapeuty „takimi jakie są”
Ostatnim krokiem jest dyskontowanie wtórnego zysku. Oznacza to, że pacjent powinien być świadomy, że zmiana – zniknięcie problemu z którym przyszedł na terapię – musi wiązać się z jakimiś konsekwencjami.