Find best Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Która forma psychoterapii będzie dla mnie najlepsza ?

Psychoterapeuta po wstępnych konsultacjach decyduje, która forma terapii będzie dla danego pacjenta najskuteczniejsza. Większość pacjentów pozostaje przy terapii indywidualnej. W niektórych przypadkach grupowa forma terapii jest bardziej efektywna i ekonomiczna. Obecność innych osób pozwala nabrać dystansu do swoich problemów, umożliwia wymianę doświadczeń i uzyskanie wsparcia na znacznie większą skalę niż jest to możliwe w pracy indywidualnej. Psychoterapia grupowa może stanowić uzupełnienie terapii indywidualnej i odbywać się równolegle do niej.